Güvenlik Bariyeri

Asansör Boşluk Doldurma

Geçici güvenlik bariyerleri, işçinin sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamaya yönelik inşaat alanlarında kullanılan sistemlerdir. Geçici kenar koruma sistemleri; düşme riski olan alanlar, şantiye, inşaat, kazı alanları, köprüler, hafriyat ve fabrikalarda tehlikeli boşlukların kapatılmasını sağlamak için kullanılabilmektedir. Alanda çalışan işçiler güvenlik bariyeri sistemini kolayca sökerek başka bir alana taşıyabilir. İşin yapısına göre geçici kenar koruma sistemleri farklı bölgelere taşınarak veya alan genişletilmesi durumuna uyum sağlayarak bölgenin güvenliği sağlanabilmektedir. Yapısına göre kullanımı kolay olan bu güvenlik bariyerleri, sadece bölgede çalışan işçilerin güvenliğini değil, aynı zamanda o bölgede yaşayan diğer insanların da güvenliğini sağlamak için kullanılmalıdır.

Kars geçici kenar koruma sistemleri

Geçici kenar korumasistemleri, kullanım sırasında yapısının korunması halinde, inşaat alanında kullanıldıktan sonra da sökülerek toplanabilir ve daha sonraki inşaat alanlarında kullanılabilir. Bu sebeple geçici kenar koruma sistemlerindeki malzemeler ekonomiktir. Dış cepheye montajlanan güvenlik bariyerleri, düşme riskine karşın güvenli bir inşaat alanı oluşturulmasına olanak sağlar.

Kars güvenlik bariyeri

Yapı İşlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin sunmuş olduğu karar neticesinde Türkiye sınırlarında bulunan tüm inşaat aşamasındaki yapıların geçici kenar koruma sistemini kullanmak zorunlu kılınmıştır. 2013 Aralık ayıdan itibaren ülkede güvenlik bariyeri kullanma durumu büyük oranda artmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ‘ne göre TS EN 13374 standardına uygun olarak inşaat güvenlik bariyeri sistemi belgelendirilmelidir.

Türkiye’de alınmayan önlemler sonucu iş kazalarının sebep olduğu ölümler çoğunlukla inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Hem işçinin sağlığını korumak hem de bölgede yaşayan insanların hayatını tehlikeye atmamak için inşa halindeki yapılarda oluşabilecek kazalara karşı önlem alınması gerekmektedir. Kaza nedenlerinin neredeyse yarısı düşmeye bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu sebeple, bu tarz kazaların önüne geçilmesi için geçici kenar koruma sistemlerinin inşaat alanlarında kullanılması gerekmektedir.