Güvenlik Bariyeri

Geçici Kenar Koruma Önemi

  1. 10. 2013 tarihli Resmi gazetede yayınlanmış olan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğiyle inşaat ve yapı işlerinde TS EN 13374 standartlarında belgeli geçici kenar koruma sistemlerinin kullanımı zorunlu olmuştur. Ayrıca geçici kenar koruma sisteminin yapıda yapılacak olan işin tip ve sınıfına uygun tercih edilmesi gerekmektedir. Geçici kenar koruma sistemleri panel, dikme ve ankraj vidası olmak üzere başlıca üç ayrı parçadan oluşmaktadır. Yönetmeliğin gazetede yayınlanması ile güvenlik bariyeri kullanımı inşaat ve yapı sektöründe oldukça yaygınlaşmış, buna bağlı olarak iş güvenliği ve işçi sağlığı güvence altına alınmaya başlanmıştır.
    Bilecik geçici kenar koruma sistemleri

Geçici kenar koruma sistemleri yapı işlerinde yüksek alanlarda çalışan işçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla inşaatın kenar bölümlerine kurulmaktadır. Bunun yanı sıra asansör, şaft, baca, aydınlatma ve merdiven boşlukları gibi diğer tehlike oluşturan boşluklarında kapatılması için kullanılan geçici kenar koruma sistemleri şantiyenin daha güvenli hale gelmesine yardımcı olmaktadır.

Türkiye’de iş kazalarına bağlı gerçekleşen ölümlerin büyük bir çoğunluğu inşaat ve yapı işlerinde gerçeklemektedir. Buna bağlı olarak bu sektörde iş kazalarına karşı önlemlerin daha dikkatle alınması gerekmektedir. Geçici kenar koruma sistemlerinin kurulumu iş ve işçi sağlığı ile güvenliğini güvence altına almayı planlamaktadır. İnşaat sektöründe iş kazasına bağlı olarak gerçekleşen iş kazalarının % 42.9’unun insan, % 10.5’inin ise malzeme düşmesi nedeniyle gerçekleştiği bilinmektedir. Bu nedenle geçici kenar koruma sistemlerinin hem insan, hem de malzemeyi taşıyabilecek kapasiteye sahip olması gerekmektedir.
Bilecik güvenlik bariyeri
Türkiye standartlarında bir geçici kenar koruma sisteminin en az 125 kg taşıma kapasitesinde ve 1 metre boyunda olması gerekmektedir. Bu sayede iş kazalarının önlenmesi ve azaltılması planlanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra geçici kenar koruma sistemi şantiye alanını çevrelemek ve bölgede yaşayan yaya sivilleri güvence altına almak içinde kurulmaktadır.