Güvenlik Bariyeri

Geçici Kenar Koruma Sistemleri

  1. 10. 2013 tarihli Resmi gazetede yayınlanmış olan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği dahilinde inşaat yapı işlerinde TS EN 13374 standartlarına sahip olarak belgelenmiş geçici kenar koruma sistemlerinin kullanılması zorunlu olmuş ve buna ek olarak geçici kenar koruma sisteminin yapılacak işin tipine ve sınıfına uygun olması gerekliliği belirtilmiştir. Panel, dikme ve ankraj vidası olmaz üzere esasen 3 farklı kısımdan oluşan geçici kenar koruma sistemlerinin kullanım oranları yönetmeliğin geçmesinin ardından oldukça yaygınlık kazanmıştır. Yönetmeliğin geçtiği tarihten bu yana inşaat sektöründe bulunan tüm firmalar, iş ve işçi güvenliği gerektiren, yüksek alanda çalışılan yapılarda geçici kenar koruma sistemi ve güvenlik bariyeri kullanmaya başlamıştır.
    Aydın geçici kenar koruma sistemleri

Yönetmelik doğrultusunda devlet ve işverenin işbirliği sonucu yapı inşaları süresince kullanılan geçici kenar koruma sistemleri iş ve işçi güvenliğinin sağlamasının yanı sıra şantiye alanının sınırlarının çevrelenmesinde de kullanılmaktadır. Bu şekilde şantiye civarında yaşam alanları bulunan yayalarında can güvenliği sağlanmaktadır.

Geçici kenar koruma sistemleri inşa edilen yapının çeşitli boşluklarını kapatmak ve buralarda gerçekleşecek potansiyel kazaları engellemek amacıyla kurulmaktadır. Şantiyede asansör, baca, şaft, merdiven ve aydınlatma boşlukları gibi çeşitli boşluklar bulunmaktadır. Geçici kenar koruma sistemleri bunları da çevreleyerek, işçilerin çalışma ortamını daha güvenli hale getirmektedir.
Aydın güvenlik bariyeri

Ülkemizde iş kazalarına bağlı olarak ortaya çıkan ölüm oranlarının en yüksek olduğu sektör İnşaat sektörüdür. Buna göre en fazla önemin yine bu sektörde alınması gerekmektedir. Yapı işlerinde iş kazasına bağlı ölümlerin % 42.9’ insan, % 15.1’i malzeme düşmesine bağlı olarak meydana gelir. Bu nedenle geçici kenar koruma sistemlerinin belirli bir standardın üzerinde olması gerekmektedir. Türkiye standartlarında bu en az 1 metre uzunluk ve en az 125 kilogram taşıma kapasitesi olarak belirlenmiştir. Bu şekilde geçici kenar koruma sistemi düşecek insan ya da malzemeyi taşıyabilecek kapasiteye sahip olmaktadır.