Güvenlik Bariyeri

Geçici Kenar Koruma

Geçici kenar koruma sistemlerinin kullanımı, 05. 10. 2013 tarihli Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğinde belirlenen kıstaslar doğrultusunda inşaat yapı sektöründe zorunlu hale getirilmiştir. Geçici kenar koruma sisteminin TS EN 13374 standartlarına uygun olarak belgelenmiş olmasının yanı sıra, yapılacak işin sınıfına ve tipine de uygun olması da gerekmektedir. Geçici kenar koruma sistemleri panel, dikme ve ankraj vidası olmak 3 ayrı kısımdan oluşmaktadır. Yönetmelikte iş ve işçi sağlığı ile güvenliği konusunda yayınlanan maddelerle birlikte ülke genelinde geçici kenar koruma sistemlerinin kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Bugün birçok şantiye ve yapı firması yüksekte çalışılan yapıların inşasında güvenlik bariyeri kullanmaktadır.
Balıkesir geçici kenar koruma sistemleri

Geçici kenar koruma sistemi yüksekte çalışılan alanların kenarlarını kapatmada kullanıldığı gibi, yapı içerisinde oluşan diğer boşlukları kapatmakta da kullanılmaktadır. Bunlara asansör, baca, merdiven, şaft ve aydınlatma boşlukları örnek olarak gösterilebilir.

Ülkemizde iş kazası nedeniyle gerçekleşen ölümlerin büyük bir çoğunluğu inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu nedenle yapı işleri esnasında alınacak iş güvenliği büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye’de inşaat ve yapı işleri sektöründe gerçekleşen ölümlerin yüzde 42.9’uinsan düşmesine bağlı olarak gerçekleşirken, yüzde 10.5’i ise malzeme düşmesine bağlı olarak meydana gelmektedir. Bu nedenle kurulacak olan geçici kenar koruma sisteminin belli bir standarda sahip olması gerekmektedir. Türkiye standartlarında bir geçici kenar koruma sisteminin en az 1 metre yüksekliğe ve en az 125 kilogram taşıma kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Bu şekilde geçici kenar koruma sistemi insan ve malzeme düşmesini engelleyebilecek kapasiteye sahip olacaktır.
Balıkesir güvenlik bariyeri

Ayrıca geçici kenar koruma sistemi şantiye sahasının alanının çevrelenmesinde de kullanılarak yapının civarında ikamet eden yaya ve sivillerin can güvenliğinin sağlanmasına da yardımcı olacaktır.