Güvenlik Bariyeri

Güvenlik Bariyeri Kullanım Oranları

  1. 10. 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre yapı inşaları esnasında TS EN 13374 standartlarında belgelenmiş geçici kenar koruma sistemlerinin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca geçici kenar koruma sisteminin yapılan iş ve sınıfa uygun olarak tercih edilmesi de zorunlu kılınmıştır. Panel, dikme, ve ankraj vidası olmak üzere üç farklı bölümden oluşan geçici kenar koruma sistemlerinin yönetmelikle birlikte yapı işleri ve şantiyelerde kullanılmasının zorunlu hale gelmesi, ülkemizdeki güvenlik bariyeri kullanım oranlarını oldukça arttırmıştır. Bugün tüm yapı firmaları inşaat ve şantiyelerde geçici kenar koruma sistemlerini kullanmaktadır.Antalya geçici kenar koruma sistemleri

Geçici kenar koruma sistemleri, yapıların kenarlarında oluşan tehlikeli kenarları kapatılmasında kullanıldığı gibi asansör, şaft, baca, merdiven ve aydınlatma boşlukları gibi çeşitli boşlukların kapatılmasında da kullanılmaktadır. Türkiye’de iş kazası kaynaklı meydana gelen ölümlerin büyük bir çoğunluğu inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Bu nedenle bu sektörde iş ve işçi sağlığı ile güvenliği daha fazla önem kazanmaktadır. Konuyla ilgili elde edilen rakamlar inşaat sektöründe gerçekleşen ölümlerin % 50 kadarının insan ve malzeme düşmesine bağlı olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Bunların % 42.9’u insan düşmesi, % 10.5’i ise malzeme düşmesine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu oranlara göre yapı işlerinde iş ve işçi güvenliğinin sağlanması açısından düşmenin engellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle geçici kenar koruma sistemlerinin Türkiye standartlarında en az 1 metre yüksekliğinde ve 125 kg taşıma kapasitesinde olması gerekli kılınmıştır.

Antalya güvenlik bariyeri

Bu şekilde hem iş hem de işçi sağlığı ve güvenliğinin korumaaltına alınması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra geçici kenar koruma sistemi yapı inşa çalışmalarının ve şantiyelerin etrafını çevrelemek amacıyla da kullanılmakta ve civarda yaşayan yayaların can güvenliği de bu şekilde güvence altına alınmaktadır.