Güvenlik Bariyeri

Güvenlik Bariyeri Önemi

  1. 10. 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereğince yapıların inşaları sırasında TS EN 13374 standardına uygun belgelere sahip bulunan geçici kenar koruma sistemleri kullanılması ve ayrıcayapılan işe uygun tipte ve sınıftaki geçici kenar koruma sistemleri tercih edilmesi zorunlu kılınmıştır. Geçici kenar koruma sistemi temel olarak üç ayrı parçadan oluşmaktadır: Dikme, panel ve ankraj vidası. Geçici kenar koruma sistemlerinin resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle zorunlu hale getirilmesi, güvenlik bariyerleri ve geçici kenar koruma sistemlerinin ülkemizdeki kullanım oranlarını oldukça arttırmış bulunmaktadır. Bugün bütün yapı işlerinde tehlike arz eden kenarların kapatılması işleminde geçici kenar koruma sistemleri kullanılmaktadır.Adıyaman geçici kenar koruma sistemleri

Ayrıca geçici kenar koruma sistemi, inşaat işlerinde oluşan tehlikeli boşlukların kapatılması işlevini de yerine getirerek işçinin can güvenliğini ve sağlığını koruma altına almayı amaçlamaktadır. Türkiye’de iş kazalarına bağlı olarak ölüm, en fazla inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Bu nedenle ülkemizde yüksekte çalışmanın güvenli hale gelmesi için girişimler yapılmakta ve bu konuya oldukça önem verilmektedir. Yapı işlerinde gerçekleşen kazalara dayalı ölümlerin %42.9’u insan düşmesine, %10.5’i ise malzeme düşmesine bağlı olarak meydana gelmektedir. Geçici kenar koruma sistemi bu nedenle en az 1 metre yüksekliğinde ve en az 125 kilogramlık ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Bu şekilde geçici kenar koruma sistemi sayesinde hem insan hem de malzeme düşmelerine karşı tedbir alınmış olacaktır.

Adıyaman güvenlik bariyeri

Yönetmeliğe göre geçici kenar koruma sistemi;

  1. Kat döşemelerinin kenarları etrafında,
  2. Merdiven, baca, asansör, şaft ve aydınlatma gibi döşemelerde süreksizlik teşkil eden boşlukların etrafında,
  3. Yapı elemanlarının süreksizlik meydana getiren pencere ve pencere benzeri boşluklarında,
  4. Kat merdivenleri kenarlarında,

kullanılmakzorundadır. Geçici kenar koruma sistemleri yukarıda belirtilen kullanım alanlarının dışında şantiye sahasının genişliğinin belirlenmesinde kullanılmakta ve yerleşim birimleri içerisinde yayaların can güvenliğini sağlamaktadır.