Güvenlik Bariyeri

İnşaat Güvenlik Bariyeri Kullanımı

Geçici kenar koruma sistemlerinin, 05. 10. 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca yapıların inşaları esnasında TS EN 13374 standardına uygun olarak kullanımı gerekli kılındığı gibi ayrıca yapılacak olan işe uygun tip ve sınıfta geçici kenar koruma sistemi kullanılmasını zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır. Bu güvenlik sistemleri üç ayrı parçadan oluşmaktadır: Panel, dikme ve ankraj vidası. Geçici kenar koruma sistemlerinin Resmi gazetedeki yönetmelik ile zorunlu hale getirilmesi güvenlik bariyerinin Türkiye’deki kullanım oranlarında oldukça artış yaşanmasına sebep olmuş, şantiye bölgelerinin iş güvenliği, geçici kenar koruma sistemleri ile sağlanmaya başlamıştır.

Ankara geçici kenar koruma sistemleri

Genel olarak geçici kenar koruma sistemleri, inşaatın yüksek kenarlarının kapatılması için kullanılmaktadır. Ancak bunun yanı sıra yapının inşası süresince oluşan çeşitli boşlukların kapatılması ve iş güvenliğinin sağlanması konusunda da geçici kenar koruma sistemlerini rolü oldukça önemlidir. Bunlara örnek olarak baca, asansör, şaft, merdiven ve aydınlatma boşlukları gösterilebilir.

Ankara güvenlik bariyeri

Türkiye’de iş kazalarına bağlı olarak gerçekleşen ölüm oranlarının en yüksek olduğu sektör İnşaat sektörüdür. Bu nedenle inşaat sektöründe iş güvenliği diğer sektörlere göre daha fazla önem arz etmektedir. Yönetmelik uyarınca devlet ve işveren arasında yapılan iş birliği, yapı işlerinde iş ve işçi sağlığının ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Sektörde yaşanan ölümlerin yüzde 42.9’u insan düşmesine bağlı olarak gerçekleşirken, yüzde 10.5’i malzeme düşmesine bağlı meydana gelmektedir. Bu nedenle geçici kenar koruma sistemlerinin belirli bir yüksekliğe ve taşıma kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Türkiye standartlarında geçici kenar koruma sistemleri için 1 metre yükseklik ve 125 kg taşıma kapasitesi azami nitelik olarak belirlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen kullanım alanlarının yanı sıra geçici kenar koruma sistemleri şantiyelerin etrafını çevirmek amacıyla da kullanılmaktadır.