Güvenlik Bariyeri

İnşaat Alanlarının Kapatılması

İnşaat sektöründe yapıların inşası boyunca meydana gelen tehlikeli alanların kapatılması ve iş ile işçi sağlığının ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulan geçici kenar koruma sistemlerinin kullanımı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği doğrultusunda 2013 yılından bu yana zorunlu bir hale getirilmiştir. Güvenlik bariyerlerinin kurulması köprü ve şantiye gibi inşaat sahalarının güvenliğini sağlamakta, olası kazaların meydana gelme olasılığını oldukça azaltmaktadır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre üretilen güvenlik bariyeri sistemleri TS EN 13374 standartlarına uygun olarak belgelendirilmelidir. Bunun yanı sıra bariyerler yapılacak işin türüne ve sınıfına göre seçilmelidir.

Hakkâri güvenlik bariyeri

Güvenlik bariyeri sistemleri, yapılara kolay uygulanabilir olmasının yanı sıra, şantiye sahasının büyümesi ve yer değiştirmesinin zaruri bir hal alması durumunda hareket ve değişiklik kabiliyetine sahiptir. Yani şantiyenin genişlemesi durumunda güvenlik bariyerleri tehlike arz eden yeni açılacak başka bölgelere nakledilebilmekte bu yolla tüm inşaat sahasının güvenliği tamamıyla sağlanmaktadır. Bu amaçlarla kullanımının dışında geçici kenar koruma sistemleri şantiye sahasının çevresinin kapatılması içinde kullanılmaktadır. Bu şekilde şantiye sahası ile çevresindeki yaşam alanları arasında bir set oluşturulmakta, işçilerin güvenliğinin yanı sıra civarda yaşayan yayaların da güvenliği sağlanmaktadır.

Hakkâri geçici kenar koruma sistemleri

Türkiye’de iş kazaları nedeniyle yaşanan ölümlerin büyük bir kısmı inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu nedenle bu sektörde güvenlik bariyerlerinin kullanımı daha daönemli bir hal kazanmıştır.

İnşaat sektöründe gerçekleşen ölümlerin % 40 kadarı insan düşmesine bağlı olarak gerçekleşirken, yaklaşık % 10’u malzeme düşmesine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Verilen istatistiki değerler göz önünde bulundurulduğunda düşmeye bağlı gerçekleşen ölümler, iş kazaları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yarısına tekabül etmektedir. Bu nedenle ülkemizde TS EN 13374 standartlarına uygun olarak üretilen güvelik bariyerleri insan ve malzeme ağırlığını taşıyabilme kapasitesine sahip olarak imal edilmektedir.