Güvenlik Bariyeri

İnşaat Güvenlik Bariyeri

İnşaat sektöründe yapıların inşası sırasında meydana gelen tehlikeli alanların kapatılması için kullanılan güvenlik bariyerleri, öncelikli olarak iş ve işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçici kenar koruma sistemleri genellikle köprülerin, şantiyelerin ve inşaatların tehlike oluşturan bölgelerine kurulmakta ve bu şekilde inşanın yapımı sırasında meydana gelebilecek muhtemel kazaların önlenmesi amaçlanmaktadır. Güvenlik bariyeri sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre TS EN 13374 standartlarına uygun bir şekilde belgelenmeli ve kullanılacak olan güvenlik bariyerlerinin yapılması gereken işin tipine ve sınıfına uygun olarak tercih edilmesi gerekmektedir.

Giresun geçici kenar koruma sistemleri

Geçici kenar koruma sistemleri kolay uygulanabilir olmalarından başka, sahada inşaatın genişlemesi veya yer değiştirmesi durumunda da tam bir uyum göstermektedir. Bu nedenle şantiye genişlediği sürece güvenlik bariyeri, ihtiyaç duyulması halinde yapının tehlikeli başka noktalarına taşınabilmekte ve işin ve işçinin güvenliğinin şantiyenin tamamında sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra portatif güvenlik bariyeri sistemi şantiye alanının etrafının kapatılmasını da sağlamaktadır. Bu şekilde yapının inşası süresince şantiye alanına yaya girişi engellenmekte, eğer bölgede sivil yaşam alanları varsa bu yapılar ile şantiyenin bağlantısı kesilmektedir.

Türkiye’de Yapı İşlerinde İş sağlığı ve Güvenliği yönetmeliği doğrultusunda inşaat sektöründe yapılan her inşa çalışmasının güvenliğinin güvenlik bariyeri sistemi ile alınması zorunlu tutulmuştur. Bu doğrultuda 2013 yılından beri geçici kenar koruma sistemlerinin kullanımı epey yaygın bir hale gelmiştir.

Giresun güvenlik bariyeri

Türkiye’de iş kazaları sonucunda gerçekleşen ölümlerin çoğunluğu inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bundan dolayı güvenlik bariyerlerinin inşaların yapımında kullanılması iş ve işçi güvenliği açısından oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemizde inşaat sektöründe yaşanan düşmeye bağlı ölümlerin yoğunluğu nedeniyle güvenlik bariyerleri, düşebilecek malzeme ya da insanın ağırlığını taşıyabilecek kapasitede üretilmektedir.