Güvenlik Bariyeri

İnşaat Güvenlik Bariyeri

  1. 10. 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği doğrultusunda inşaat yapı inşaları esnasında TS EN 13374 standartlarındaki belgelere sahip geçici kenar koruma sistemlerinin kullanılması ve bunun yanı sıra yapılacak işe uygun olan tip ve sınıfın tercih edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Dikme, panel ve ankraj vidası olmak üzere üç ayrı bölümden oluşan geçici kenar koruma sistemleri, Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile zorunlu hale gelince, ülke boyunca yapılan yapı inşa çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Geçici kenar korumalıkları öncelikli olarak iş ve işçi güvenliği ile sağlığını korumak amacıyla üretilmekte ve yapı inşası boyunca inşaatın kenarlarına yerleştirilmektedir.
    Amasya geçici kenar koruma sistemleri

Bunun yanı sıra geçici kenar koruma sistemleri, inşaatın yapımı sırasında yüksek yerlerde oluşan asansör, baca, şaft, merdiven ve aydınlatma gibi çeşitli boşlukların da kapatılmasını sağlamaktadır. Yönetmelik doğrultusunda devlet ve işveren arasında sağlanan işbirliği işçilerin can güvenliğini sağlama noktasında önemli bir adımı temsil etmektedir. Türkiye’de iş kazasından kaynaklanan ölümlerin büyük bir çoğunluğu inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Bu nedenle bu sektörde yapılan çalışmalar daha fazla önem ve dikkat gerektirmektedir. Yapı işleri esnasında gerçekleşen ölümlerin % 10.5’i malzeme düşmesine % 42.9’u ise insan düşmesine bağlı olarak meydana gelmektedir. Bu nedenle güvenlik bariyeri yapının yüksek ve tehlike arz eden bölgelerine kurulmakta ve işçi sağlığını güvence altına almayı amaçlamaktadır.

Amasya güvenlik bariyeri

Çeşitli kazaların engellenebilmesi açısından sistemin en az 1 metre uzunluğunda ve en az 125 kg taşıma kapasitesinde olması gerekmektedir. Bu şekilde insan ve malzeme düşmelerine karşı önlem alınmış olmaktadır. Bunun yanı sıra geçici kenar koruma sistemi şantiye sahasının çevrelenmesinde kullanılarak, bu alanda bulunan yayaların can sağlığının güvence altına alınmasında önemli bir rol oynamaktadır.