Güvenlik Bariyeri

İnşaat ve Şantiye Alanlarında Güvenlik Bariyeri Kullanımı

İnşaat ve Şantiye Alanlarında Güvenlik Bariyeri Kullanımı

İnşaat bariyerleri, şantiyelerde herhangi bir şeyi hasara karşı korumak, hareketi veya belirli bir işi sınırlandırmak ve inşaatta yetkisiz eylemleri önlemek için kullanılan işaret veya çitler şeklindeki fiziksel öğelerdir. Su birikintileri ve yeni tohumlanan alanlar gibi hassas alanlar, uygun şekilde planlanmış inşaat bariyerleri kullanılarak korunabilir. İnşaat güvenlik bariyerleri, araçların, ekipmanların ve insanların şantiyenin yasaklı alanlarına gereksiz ve yetkisiz erişimini kısıtlar.

Şantiyedeki İnşaat Bariyerlerinin Yeri

İnşaat bariyerleri aşağıdaki durumlar için önerilir:

 • Toprak değişikliklerinin olduğu veya mülk veya personelin veya doğal kaynakların korunmasına ihtiyaç duyulan alanlarda inşaat bariyerleri gereklidir.
 • Trafiği ve diğer aksatıcı faaliyetleri önlemek için inşaat bariyerleri gereklidir.
 • Bu, erozyona daha duyarlı olan, aşınabilir toprağı veya dik eğimleri olan bir alanı izole etmeye yardımcı olur.
 • İnşaat katlarında işçilerin herhangi bir kazaya maruz kalmaması açısından geçici kenar koruma yapılması önemlidir.
 • Yine katlar arasında kullanılan asansör boşluk bariyerleri de güvenlik açısından olması gerekmektedir.
 • Proje başlangıcından itibaren inşaat bariyerlerinin olması ve proje süresine bağlı olarak kullanılması tavsiye edilir.

  İnşaat ve Şantiye Alanlarında Güvenlik Bariyeri Kullanımı

Şantiyede İnşaat Bariyerlerinin Avantajları

İnşaat bariyerlerinin temel avantajları şunlardır:

 • İnşaat bariyerleri, sahadaki beklenmedik kesintileri azaltmaya yardımcı olur. Bu, sahadaki sorunsuz çalışma ortamına yardımcı olacaktır.
 • İnşaat engellerinin olması, mevcut bitki örtüsünün korunma oranını artıracaktır.
 • Bu ayrıca toprak erozyonunun veya sıkışmasının olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
 • İnşaat sonrası yeniden sınıflandırma, inşaat bariyerlerinin etkin kullanımı ile azaltılabilir.