Güvenlik Bariyeri

İş ve İşçi Güvenliği

Güvenlik bariyeri asıl görevi iş ve işçi güvenliği ile sağlığını güvence altına almak için yapıların inşası süresince oluşan tehlikeli yerlerin kapatılması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılan geçici kenar koruma sistemidir. Genel olarak bu tür bariyerler şantiye ve köprü gibi inşaat sahalarının tehlikeli bölgelerinin kapatılması için kurulmakta ve bariyerin tipi ve sınıfı yapılan işin türüne göre tercih edilmektedir. Yapı İşlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde inşası süren tüm şantiyelerin TS EN 13374 standardında belgeli güvenlik bariyeri sistemi kullanması zorunlu tutulmuştur.

Gümüşhane geçici kenar koruma sistemleri

Geçici kenar koruma sistemi kolay uygulanabilir bir sistem olmasının yanı sıra inşaat alanın genişlemesi ve olası yer değişikliklerine karşı uyum gösteren bir yapıya sahiptir. Bu doğrultuda eğer şantiyenin genişlemesi söz konusu olursa güvenlik bariyeri sistemleri de yeni tehlike oluşturan bölgelere taşınarak güvenli bölgenin şantiye alanının tamamına yayılmasına olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra güvenlik bariyeri şantiye arazisinin çevresinin kapatılmasında da kullanılmaktadır. Bu şekilde işçilerin çalışma alanı ile sivillerin yaşam alanları güvenli bir şekilde birbirlerinden ayrılmaktadır.

Gümüşhane güvenlik bariyeri

Yapı İşlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre ülkemizde yürütülen yapı çalışmalarının tamamında güvenlik bariyeri kullanımı zorunlu tutulmuştur. Bu doğrultuda yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2013 yılından günümüze geçici kenar koruma sistemleri oldukça yaygınlık kazanmıştır.

Türkiye’de iş kazalarına bağlı meydana gelen ölümlü kazanların birçoğu İnşaat sektörüne gerçekleşmektedir. Bu nedenle işin ve işçilerin güvenliğinin teminatı hususunda inşaat güvenlik bariyeri sistemleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de iş kazası nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yaklaşık yüzde 40’ı insan, yüzde 10’u ise malzeme düşmesine bağlı olarak meydana gelmektedir. Bu nedenle ülkemizde üretilen güvenlik bariyerleri, bu tür ağırlıkları taşıyabilecek kapasitede üretilmektedir. Bu doğrultu işçilerin can güvenliği güvence altına alınmaktadır.