Güvenlik Bariyeri

İşçi Sağlığını Güvence Altına Almak

Güvenlik bariyerleri, yapıların inşa aşamasında oluşan tehlikeli alanların kapatılarak, iş ve işçi güvenliği ile sağlığının güvence altına alınması amacıyla kurulan geçici kenar koruma sistemleridir. Bu bariyerler genellikle köprü ya da şantiye tipi inşaat alanlarına kurularak, inşa tamamlanana dek meydana gelebilecek kazaları önlemeyi amaçlamaktadır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre güvenlik bariyeri sistemleri TS EN 13374 standartlarında olmalı ve bunun yanı sıra kullanılacak olan bariyer yapılan işin sınıfına ve türüne göre belirlenmeli buna göre kullanılmalıdır.

Mersin güvenlik bariyeri

Türkiye’de iş kazaları sebebiyle yaşanan ölümlerin büyük bir kısmı inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Bu nedenle bilhassa inşaat alanlarında güvenlik önlemlerinin alınması işçi sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önem teşkil etmektedir.  Ülkemizde meydana gelen ölümlü kazaların yaklaşık yarısı şantiye alanlarında gerçekleşen düşmeye bağlı kazalar sonucu yaşanmaktadır. Bunun yaklaşık % 40’lık bir bölümü insan düşmesi, yüzde 10’luk bir bölümü ise malzeme düşmesi sonucu meydana gelmektedir. Bu nedenle TS EN 13374 standartlarında belgelenen güvenlik bariyeriinsan ve malzeme düşmesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek ağırlığı kaldıracak kapasitede üretilmektedir.

Mersin geçici kenar koruma sistemleri

Geçici kenar koruma sistemleri kolay uygulanabilir sistemler olmakla birlikte inşaatın büyümesine ve gelişmesine de uyum sağlayabilecek kapasitede imal edilmektedir. Bu şekilde inşaatın genişlemesi ya da yer değiştirmesi durumunda güvenlik bariyeri sistemi de monte edilerek yeni oluşan tehlikeli alanları kapatmak amacıyla kullanılabilmektedir. Ayrıca bu asli amacının yanı sıra inşaat güvenlik bariyerleri, şantiye sahasının alanının belirlenmesi ve yapı etrafının çevrelenmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Güvenlik bariyerleri ile oluşturulan set inşaat sahasının genişliğini saptadığı gibi civar bölgede bulunan sivillerin yaşam alanlarını da güvence altına almaya olanak sağlamaktadır. Yönetmeliğin Resmi gazetede yayınlandığı tarih olan 2013 yılından bu güne dek güvenlik bariyeri kullanımı ülkemizde oldukça artmış bulunmaktadır.