Güvenlik Bariyeri

Köprülerde Güvenlik Bariyeri Kullanımı

İş ve işçinin sağlığının ve güvenliğinin sağlanması için inşa durumundayken tehlikeli boşlukların kapatılmasını sağlayan geçici kenar koruma sistemlerine güvenlik bariyerleri denir. Bu bariyerlerin kullanım alanları genelde şantiye, inşaat ve köprüler olup bu alanların çevrelerine oluşabilecek herhangi bir kazanın önlenmesi amacıyla kurulur. Güvenlik Bariyeri sistemi Türkiye Cumhuriyeti Yapı İşleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğince TS EN 13374 standardına uygun olarak belgelendirilmelidir. Geçici kenar koruma sistemlerinin kullanımı yapılacak olan işin sınıfına ve türüne göre değişiklik gösterebilmektedir, kenar koruma sistemleri bu standartlara uygun olarak seçilmelidir. Denetlemeler neticesinde uygun geçici kenar koruma standartlarına uymayan veya geçici kenar koruma sistemi kullanmayan durumlara denk gelindiği taktirde sorumlu kişilere iş durdurmaya kadar giden cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

İstanbul geçici kenar koruma sistemleri

Geçici güvenlik bariyeri sistemi, hem iş alanına kolay bir şekilde uygulanabilmekte hem de inşaat alanının büyütülmesi ve yer değiştirilmesi gibi durumlarına uyum sağlayabilmektedir. Bu durum neticesinde, inşaatın genişlemesiyle yapının tehlikeli alanlarına güvenlik bariyeri sistemleri taşınabilmekte ve inşaat alanında tam olarak güvenlik sağlanabilmektedir.  Geçici kenar koruma sistemlerinin kullanımı, sadece inşaat alanında çalışan personelin güvenliğini sağlamakta kalmayıp, aynı zamanda o bölgede ikamet eden vatandaşların can güvenliğinin de sağlanmasına katkı sağlamaktadır.

İstanbul güvenlik bariyeri

TSE’nin (Türk Standartları Enstitüsü) teknik kurulu tarafından 2013 yılının aralık ayında kabul edilen TS EN 13374 standardı sonucu Türkiye sınırları içerisinde inşaat halinde olan yapıların inşa sürelerinde geçici güvenlik bariyeri sistemi kullanılması zorunludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği verilerinin de doğrultusunda iş kazalarının ve iş kazaları sonucu meydana gelen ölümlerin büyük bir çoğunluğu inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Bu sebeple, inşaat alanlarında yapı tamamlanana kadar personelin ve bölgede yaşayan sivillerin hayatını güvenceye almak ve bu süre zarfında güvenlik bariyeri kullanmak oldukça önemlidir.