Güvenlik Bariyeri

Portatif Güvenlik Bariyeri

Güvenlik bariyerleri, işçi güvenliği ve sağlığını maksimum oranda garanti altına almak amacıyla inşa aşamasındaki yapıların içinde ve çevresinde oluşan tehlikeli alanların kapatılması için kullanılan geçici kenar koruma sistemleridir. Bu bariyerler genel olarak inşaat halinde bulunan köprüler, binalar ve şantiye sahalarına kurulmakta ve bu yapıların inşası boyunca meydana gelmesi muhtemel kazaların gerçekleşme ihtimalini azaltmaktadır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, güvenlik bariyeri sistemlerinin TS EN 13374 standartlarında belgelenmiş olmasını ve kullanılacak geçici kenar korumanın yapılan işin türü ve sınıfına uygun olarak seçilmesini zorunlu kılmıştır.

Isparta güvenlik bariyeri

Güvenlik bariyeri sistemleri kolay uygulanabilir sistemler olmalarının yanında sahada inşaatın büyümesi ya da yer değiştirmesi durumunda portatif olma özelliği sayesinde kolaylıkla başka alanlara monte edilebilmektedir. Böylece inşaat alanı ne kadar genişlerse genişlesin, bu genişleme ile oluşan tehlikeli alanların kontrol altına alınması mümkün olmaktadır. Ayrıca geçici kenar koruma sistemi şantiye sahasının alanını belirlemek amacıyla yapı çevresine de kurulmaktadır. Böylece işin yapıldığı alan ile yaşam alanları birbirinden ayrılarak, iş ve işçi güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte civarda yaşamakta olan sivillerin de güvenliği temin edilmektedir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca ülkemiz sınırlarında inşa edilmekte olan yapıların tamamında, inşa süresi boyunca güvenlik bariyerleri kullanılması zorunlu tutulmuştur. Bu nedenle yönetmeliğin 2013 yılında Resmi gazetede yayınlanmasının ardından günümüze, güvenlik bariyerlerinin kullanımı ülke çapında oldukça yaygınlaşmıştır.

Isparta geçici kenar koruma sistemleri

Ülkemizde üretilen güvenlik bariyerlerinin TS EN 13374 standartlarında belgelenmiş olarak imal ediliyor olması, üretilen malzemenin belli kriterleri karşılaması gerektiği anlamına gelmektedir. Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının büyük çoğunluğunun inşaat sektöründe gerçekleşmesi, bu alanda yapılan çalışmalar esnasında ekstra güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle yapı ve inşaat sektöründe iş ve işçi güvenliğinin sağlanması açısından güvenlik bariyerlerinin kullanımı son derece önemlidir.